dimecres, 22 d’abril de 2009

Bases i convocatòria dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars

Referència: DOGC núm. 5364 - 22/04/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/191/2009, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals escolars adreçada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya i s'obre la convocatòria pública per al curs 2008-2009. (Pàg. 33173)
Termini: finalitza el dia 15 de maig de 2009