divendres, 10 d’abril de 2009

Especificacions tècniques dels itineraris personals d'inserció

Referència: DOGC núm. 5356 - 08/04/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/904/2009, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a les especificacions tècniques per al desenvolupament d'itineraris personals d'inserció. (Pàg. 29733)