dijous, 9 d’abril de 2009

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic

Referència: DOGC núm. 5353 - 03/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/853/2009, de 24 de març, per la qual es convoquen proves d'accés als ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic per al curs 2009-2010. (Pàg. 28279)