divendres, 24 d’abril de 2009

Prova d'avaluació de l'educació primària

Referència: DOGC núm. 5365 - 23/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1037/2009, de 16 d'abril, de convocatòria de la prova d'avaluació de l'educació primària corresponent al curs 2008-2009. (Pàg. 33589)