dimecres, 8 d’abril de 2009

Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5353 - 03/04/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/854/2009, de 16 de març, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2009. (Pàg. 28284)
Termini: dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC