divendres, 26 de juny de 2009

Convocatòria programes de qualificació professional inicial curs escolar 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1758/2009, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització per impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2009-2010. (Pàg. 51205)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.