dissabte, 27 de juny de 2009

Convocatòria subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial per al curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5408 - 26/06/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur per al curs acadèmic 2009-2010. (Pàg. 51260)
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.