dimecres, 3 de juny de 2009

Revisió salarial de les escoles d'educació especial

Referència: DOGC núm. 5392 - 03/06/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1506/2009, de 13 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al 2009 del Conveni col•lectiu de treball del sector d'escoles d'educació especial de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 7900215). (Pàg. 44557)