dimarts, 30 de juny de 2009

Selecció d'IES d’ensenyaments artístics o especialitzats per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua

Referència: DOGC núm. 5410 - 30/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1781/2009, de 22 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua. (Pàg. 52404)