dimecres, 17 de juny de 2009

Preu màxim menjadors escolars per al curs escolar 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5402 - 17/06/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1642/2009, de 9 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació, i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2009-2010. (Pàg. 48748)