divendres, 30 de març de 2012

Formació professional no presencial en centres privats

Referència: DOGC núm. 6099 (30/03/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s'organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d'educació no presencial en centres privats.
Enllaç: ordre.