dilluns, 19 de març de 2012

Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per al graduat en ESO per a més grans de 18 anys 2012

Referència: DOGC núm. 6090 (19/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/480/2012, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2012.
Enllaç: convocatòria.