dimarts, 6 de març de 2012

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya 2012-13

Referència: DOGC núm. 6081 (06/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/344/2012, de 24 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2012-2013.