dissabte, 10 de març de 2012

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2011-12

Referència: DOGC núm. 6084 (09/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/388/2012, d'1 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2011-2012.