dissabte, 31 de març de 2012

Reducció de les despeses de personal del sector educatiu privat concertat

Referència: DOGC núm. 6099 (30/03/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/25/2012, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari del 2012, d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.
Enllaç: acord.