divendres, 2 de març de 2012

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-13

Referència: DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013.
Enllaç: normes.