dimecres, 8 de maig de 2013

Calendari escolar 2013-14

Referència: DOGC núm. 6371 (08/05/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.