divendres, 24 de maig de 2013

Institucions educatives que poden fer formació als que no poden realitzar els estudis de màster

Referència: DOGC núm. 6381 (23/05/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
Enllaç: institucions.