divendres, 10 de maig de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Referència: DOGC núm. 6373 (10/05/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 163/2013, de 7 de maig, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
Enllaç: currículum.