dimarts, 7 de maig de 2013

X Conveni col•lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut amb fons públics 2010-14

Referència: DOGC núm. 6370 (07/05/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ EMO/923/2013, de 22 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del X Conveni col•lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics, per als anys 2010-2014 (codi de conveni núm. 79000575011994).
Enllaç: conveni.