dijous, 23 de maig de 2013

Programes de qualificació professional inicial 2013-14

Referència: DOGC núm. 6381 (23/05/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1063/2013, de 13 de maig, per la qual s'obre la convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional inicial el curs escolar 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.