dijous, 16 de maig de 2013

Pràctiques dels graus de mestre, del màster del professorat de secundària i selecció de centres educatius 2013-17

Referència: DOGC núm. 6377 (16/05/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/85/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s’obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017.