divendres, 31 de maig de 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d’edificació

Referència: DOGC núm. 6387 (31/05/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 169/2013, de 28 de maig, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d’edificació.
Enllaç: currículum.