divendres, 11 d’octubre de 2013

Avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Referència: DOGC núm. 6478 (11/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2064/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’obre una convocatòria pública específica per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.