divendres, 18 d’octubre de 2013

Formació adreçada prioritàriament a treballadors desocupats 2013 (FOAP 2013)

Referència: DOGC núm. 6483 (18/10/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013).