dissabte, 19 d’octubre de 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària

Referència: DOGC núm. 6483 (18/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 233/2013, de 15 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària.
Enllaç: currículum.