divendres, 25 d’octubre de 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria

Referència: DOGC núm. 6488 (25/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 241/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria.
Enllaç: currículum.