dimecres, 23 d’octubre de 2013

Proves per a l’obtenció dels títols de determinats cicles 2013

Referència: DOGC núm. 6486 (23/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2169/2013, de 14 d’octubre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2013.
Enllaç: convocatòria.