dijous, 10 d’octubre de 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica

Referència: DOGC núm. 6473 (04/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 228/2013, d’1 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica.
Enllaç: currículum.