dimecres, 30 de setembre de 2015

Reconeixement de la innovació pedagògica

Referència: DOGC núm. 6966 (30/09/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.
Enllaç: reconeixement.