dimecres, 1 de juliol de 2009

Conveni col•lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009

Referència: DOGC núm. 5411 - 01/07/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1795/2009, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col•lectiu autonòmic de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7900575). (Pàg. 52661)