dissabte, 6 de març de 2010

Bases i convocatòria proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'EEES

Referència: DOGC núm. 5581 - 05/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/545/2010, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen per al curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 17070)