dimarts, 30 de març de 2010

Normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5595 - 25/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/805/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2010-2011. (Pàg. 23702)