dilluns, 15 de març de 2010

Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2010

Referència: DOGC núm. 5587 - 15/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/662/2010, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2010. (Pàg. 19800)