dimecres, 10 de març de 2010

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de GESO per a majors de 18 anys

Referència: DOGC núm. 5584 - 10/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 18666)
La prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental es realitzarà el 26 de maig de 2010.
La prova de graduat en educació secundària obligatòria es realitzarà els dies 26 i 27 de maig de 2010.
Inscripció a les proves del certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària obligatòria: del 14 al 21 d'abril de 2010, ambdós inclosos.