dilluns, 29 de març de 2010

Directrius i convocatòria de la prova d'avaluació de l'educació primària

Referència: DOGC núm. 5597 - 29/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/835/2010, d'11 de març, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2009-2010. (Pàg. 24489)