divendres, 5 de març de 2010

Proves d'accés d'arts plàstiques i disseny

Referència: DOGC núm. 5580 - 04/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/526/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2010 i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 16747)