dijous, 4 de març de 2010

Catàlegs professionals

Referència: DOGC núm. 5580 - 04/03/2010
Departament: Presidència
DECRET 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional. (Pàg. 16711)