dimarts, 4 de maig de 2010

Convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5620 - 03/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1346/2010, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria pública del Concurs d'Oratòria en diverses llengües per al curs 2009-2010. (Pàg. 34283)
Termini: d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.