dissabte, 22 de maig de 2010

Convocatòria plans d'ocupació dins del marc del Projecte Impuls-Treball

Referència: DOGC núm. 5633 - 20/05/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1573/2010, de 7 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per presentar sol•licituds de concessió de subvencions per a la realització de plans d'ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques, dins del marc del Projecte Impuls-Treball, per a l'any 2010. (Pàg. 39194)
Termini de presentació: 30 dies naturals