divendres, 7 de maig de 2010

Proves d'accés per a l'obtenció de les titulacions tècnic i tècnic superior d'esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 5624 - 07/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1445/2010, de 29 d'abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2010, d'Era Val d'Aran. (Pàg. 35734)
Inscripció a les proves d'accés: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al dia 18 de maig de 2010.