dijous, 20 de maig de 2010

Prorrogar la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 5633 - 20/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1568/2010, d'11 de maig, per la qual es prorroga per al curs acadèmic 2010-2011 la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial. (Pàg. 39178)