dissabte, 15 de maig de 2010

Requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5629 - 14/05/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/281/2010, de 7 de maig, per la qual s'estableixen els requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professors o professores, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana. (Pàg. 37773)