divendres, 21 de maig de 2010

Premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-10

Referència: DOGC núm. 5633 - 20/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1565/2010, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-2010, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 39171)
Inscripcions: no més tard del 9 de juliol de 2010