dimarts, 29 de març de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor

Referència: DOGC núm. 7087 (29/03/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/61/2016, de 17 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor.
Enllaç: currículum.