dimecres, 2 de març de 2016

Proves d'accés als cicles formatius, d'arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 2016

Referència: DOGC núm. 7070 (02/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/488/2016, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016.
Enllaç: convocatòries.