dilluns, 7 de març de 2016

Preinscripció i matrícula curs 2016-17

Referència: DOGC núm. 7073 (07/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.
Enllaç: normes.