divendres, 18 de març de 2016

Prova d'accés a tècnic d'animació en circ 2016-17

Referència: DOGC núm. 7082 (18/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/672/2016, de 10 de març, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponents al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.