dijous, 10 de març de 2016

Proves d'accés als ensenyaments de música i de dansa 2016-17

Referència: DOGC núm. 7072 (04/03/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/584/2016, de 2 de març, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.