dijous, 24 de març de 2016

Cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny en puntes artístiques

Referència: DOGC núm. 7086 (24/03/2016)
Departament: Ensenyament
DECRET 234/2016, de 22 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny en puntes artístiques de la família professional dels tèxtils artístics.
Enllaç: currículum.